O czasopiśmie

Kwartalnik "Humanities and Social Sciences" w 2019 roku znalazł się na liście 500 czasopism, które otrzymały wsparcie w ramach konkursu "Wsparcie dla czasopism naukowych":

p-ISSN 2300-5327, e-ISSN 2300-9918

Zgodnie z wytycznymi MNiSW wdrażającego politykę otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych finansowanych ze środków publicznych, artykuły w naszych zeszytach są udostępniane na zasadach:

Open Access – CC BY-NC-ND 3.0 PL

Jest to dziennik otwartego dostępu, co oznacza, że ​​cała treść jest dostępna bezpłatnie dla użytkownika lub jego instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać lub umieszczać linki do pełnych tekstów artykułów lub używać ich w jakimkolwiek innym zgodnym z prawem celu, bez wcześniejszego uzyskania zgody wydawcy lub autora.

Od 2020 roku wersja elektroniczna czasopisma jest jego jedyną wersją.

Wszystkie teksty zamieszczone w kwartalniku dostępne są w pełnej wersji na stronie internetowej Czasopisma. Od 2012 roku zostały także wprowadzone identyfikatory cyfrowe (DOI).

Czasopismo pozytywnie przeszło proces ewaluacji IC Journal Master List, której wynikiem jest indeksacja w bazie Index Copernicus Journal Master List oraz przyznana punktacja w 2019 roku 89,00 ICV (Index Copernicus Value). Kolejne bazy, do których zakwalifikował się kwartalnik jest The Central European Journal of Social Sciences and Humanities – CEJSH, BazEkon, ERIH PLUS oraz DOAJ.

Według listy czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 31 lipca 2019 r. kwartalnik „Humanities and Social Sciences " sklasyfikowany został na poziomie 20 punktów.

Oprawa graficzna czasopisma od 2013 r.