Kontakt
The Faculty of Management
al. Powstańców Warszawy 10
35-959 Rzeszów

Główna osoba do kontaktu

Prof. dr hab. Grzegorz Ostasz
Redaktor Naczelny

Wsparcie techniczne

Justyna Stecko