Zespół redakcyjny
Redaktor Naczelny
Grzegorz OSTASZ, e-mail: gost@prz.edu.pl
 
Zastępca Redaktora Naczelnego
Justyna STECKO e-mail: jstecko@prz.edu.pl
 
Sekretarz redakcji
Elżbieta KURZĘPA, e-mail: e_kurzepa@prz.edu.pl
 
Redaktorzy
Eugeniusz MOCZUK, e-mail: e.moczuk@prz.edu.pl
Tadeusz OLEJARZ, e-mail: olejarz@prz.edu.pl
Marta POMYKAŁA, e-mail: m.pomykala@prz.edu.pl
Grzegorz ROSŁAN, e-mail: g.roslan@prz.edu.pl
Beata ZATWARNICKA-MADURA, e-mail: bezat@prz.edu.pl
Dominik ZIMON, e-mail: zdomin@prz.edu.pl
 
Redaktor statystyczny
Tomasz PISULA, e-mail:tpisula@prz.rzeszow.pl
 
Afiliacja Redakcji: Polska
  
Redaktorzy językowi
Magdalena REJMAN-ZIENTEK
Piotr CYREK
E-CORRECTOR
 
Dane kontaktowe do wydawcy:
Kierownik Oficyny Wydawniczej
 Joanna Bieniasz, e-mail: jbie@prz.edu.pl
 
Dotychczasowa nazwa czasopisma: "Ekonomia i Nauki Humanistyczne"
Od 2013 roku zmiana nazwy na: "Humanities and Social Sciences"