Zespół redakcyjny
Redaktor Naczelny
Prof. dr hab. Grzegorz OSTASZ
e-mail: gost@prz.edu.pl
 
Zastępca Redaktora Naczelnego
Dr hab. Beata ZATWARNICKA - MADURA prof. PRz
e-mail: bezat@prz.edu.pl
 
Sekretarz redakcji
Dr Justyna STECKO
Politechnika Rzeszowska
Wydział Zarządzania
Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych
ul. Podkarpacka 1
35-082 Rzeszów
e-mail: jstecko@prz.edu.pl
 
Redaktorzy tematyczni (naukowi)
Dr hab. inż. Stanisław GĘDEK prof. PRz
e-mail: gedeks@prz.edu.pl
 
Prof. dr hab. Aleksandr GUGNIN
e-mail: guga@prz.edu.pl
 
Dr hab. Eugeniusz MOCZUK prof. PRz
e-mail: e.moczuk@prz.edu.pl
 
Dr hab. inż. Krzysztof TERESZKIEWICZ prof. PRz
e-mail: kteresz@prz.edu.pl
 
Dr hab.Grzegorz ZAMOYSKI prof. PRz
e-mail: grzam@prz.edu.pl
 
Redaktor statystyczny
Dr Tomasz PISULA
e-mail:tpisula@prz.rzeszow.pl
 
Członkowie
 
Dr hab. Marta POMYKAŁA prof. PRz
e-mail: m.pomykala@prz.edu.pl
Dr hab. Beata ZATWARNICKA-MADURA prof. PRz.
e-mail: bezat@prz.edu.pl
Dr Tadeusz OLEJARZ
e-mail: olejarz@prz.edu.pl
Dr Hanna SOMMER
e-mail: hansom@prz.edu.pl
 
Afiliacja Komitetu Redakcyjnego: Polska
  
Redaktorzy językowi
Magdalena REJMAN-ZIENTEK
Piotr CYREK
E-corrector
 
Dane kontaktowe do wydawcy:
Kierownik Oficyny Wydawniczej
mgr inż. Joanna Bieniasz
Politechnika Rzeszowska
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
e-mail: jbie@prz.edu.pl
tel: +48 17 865 11 95
 
Dotychczasowa nazwa czasopisma: "Ekonomia i Nauki Humanistyczne"
Od 2013 roku zmiana nazwy na: "Humanities and Social Sciences"