Tom 25 Nr 2 (2018): Kwiecień-Czerwiec
Kwiecień-Czerwiec
CAŁY NUMER
pdf

Artykuły

Arkadiusz ADAMCZYK
9-20
The Commandant's genius era – historical argument as an element constituting the political identity of the Piłsudski camp.
pdf (English)
Viacheslav ARTEMOV
21-28
Marketing ethics in modern Russia
pdf (English)
Bogusław BEMBENEK
29-47
Skuteczny marketing treści w zintegrowanej komunikacji marketingowej klastra
pdf
Monika BOLIŃSKA
49-63
Zróżnicowanie łącznej produktywności czynników produkcji w powiatach województwa podkarpackiego
pdf
Marek CHOJNACKI
65-80
Time and meaning. Alfred schutz’s concept of intersubjectivity and its cognitive corollaries
pdf (English)
Bogusława DOBROWOLSKA, Edyta GWARDA-GRUSZCZYŃSKA
81-97
Czynniki pozapłacowe motywujące do pracy osoby niepełnosprawne w świetle badań kwestionariuszowych
pdf
Paweł DZIEKAŃSKI
99-111
Analiza i ocena zróżnicowania regionalnego zmiennych infrastruktury i środowiska powiatów Polski wschodniej
pdf
Paweł KORZENIOWSKI
113-33
Proces rozbudowy Śródziemnomorskich Sił Ekspedycyjnych (Mediterranean Expeditionary Force) w 1915 roku
pdf
Anna KOWALCZYK
135-147
Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia we włoskich regionach
pdf
Katarzyna KURZĘPA-DEDO, Agata GEMZIK-SALWACH
149-172
Ustawa antylichwiarska a zmiany na rynku instytucji pożyczkowych – wybrane zagadnienia (część 1)
pdf
Anna MATRAS-BOLIBOK, Tomasz KIJEK
173-181
Factors behind the innovation performance in the European regions
pdf (English)
Andrzej PACANA, Dominika SIWIEC
183-194
Analiza czynników mających wpływ na wybór leków
pdf
Anita RICHERT-KAŹMIERSKA
195-211
Starzenie się ludności – perspektywa lokalna
pdf
Marek ROCKI
213-226
Kierunki atypowe: szansa czy ślepa ścieżka?
pdf
Hanna SOMMER, Hubert SOMMER, Grzegorz ZAKRZEWSKI
227-243
Postawy współczesnej młodzieży akademickiej względem sytuacji kryzysowej (z wykorzystaniem sprzętu ratowniczego)
pdf
Małgorzata STEC
245-258
Analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski z uwzględnieniem dokładności danych statystycznych
pdf
Justyna STECKO
259-265
The axiological strenghtening of ethics in Józef Tischner's thoughts
pdf (English)
Katarzyna WIDERA
267-275
Badanie obszarów funkcjonalnych w województwie opolskim – ograniczenia i wyzwania analizy danych dla nieadministracyjnych podziałów regionu
pdf
Justyna WIKTOROWICZ
277-290
Instytucjonalne uwarunkowania wydłużania okresu aktywności zawodowej
pdf